Disclaimer, direct rijden in een Mercedes-Benz

Heeft u belangstelling voor één van de voertuigen op de website, vul dan het contactformulier in en geef daarbij de dealer van uw keuze aan. Deze neemt vervolgens met u contact op om een afspraak te maken. Maar u kunt natuurlijk ook zelf met de gegevens van het voertuig naar een Mercedes-Benz dealer gaan.


Door te klikken op het model van uw keuze worden alle beschikbare auto’s worden in willekeurige volgorde getoond. Bij de foto staat de indicatieve verkoopprijs van de auto inclusief de af fabriek opties. Verfijn eventueel uw zoekcriteria in de box aan de rechterkant van het scherm.

Aan de op deze website vermelde indicatieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Door te klikken op de foto worden de specificaties van de auto en de opties getoond, inclusief exterieur- en interieurfoto en de kleur. Let op: de afbeelding is een zo goed mogelijk gelijkende standaard afbeelding, die kan verschillen van de werkelijke uitvoering.

Uw dealer kan u vanzelfsprekend gedetailleerde informatie verstrekken. Bij ‘Extra informatie’ treft u het unieke “Kommnr” (kommissionnummer) aan, welke van belang is voor het direct verkrijgen van de uitgebreide offerte van deze auto.

Door te klikken op de button ‘Neem contact op’ kunt u het aanvraagformulier invullen met uw persoonlijke gegevens. Kies de gewenste dealer en druk op verzenden. Uw aanvraag wordt verstuurd naar de gekozen dealer inclusief het Kommnr van de gewenste auto. De door u gekozen dealer neemt telefonisch contact met u op om:

  • te bevestigen dat de gekozen auto beschikbaar is *
  • uw aanvullende wensen te inventariseren m.b.t. eventuele accessoires
  • een afspraak te maken voor het maken van een proefrit of het toesturen van een gedetailleerde offerte
Voor uw gemak hebben we alle voertuigen ook voorzien van een indicatie van de leaseprijs. En een link naar de leasecalculator voor het geval dat u voor een andere berekening kiest.

Voor alle vermelde voertuigen op deze website is de disclaimer van toepassing


Gegevensbescherming

Mercedes-Benz dankt u voor uw bezoek op onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten. Gegevensbescherming wordt bij ons groot geschreven en wij willen graag, dat u zich bij uw bezoek op onze Internet-pagina’s op uw gemak voelt. De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons van eminent belang. Hiermee houden wij bij onze zakelijke processen rekening. Wij verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze Websites worden ingevoerd volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevenbescherming verantwoordelijke zetel is gevestigd. Onze policy aangaande de gegevensbescherming is voor het overige gebaseerd op de voor Mercedes-Benz geldende Gedragscodex van de gegevensbescherming. Mercedes-Benz Websites kunnen links bevatten naar Websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring omtrent de gegevensbescherming niet van kracht is.


Inwinnen en verwerking van persoonlijke gegevens

Als u onze Websites bezoekt, slaat onze Webserver standaard het IP-adres op, dat u door uw Internet serviceprovider hebt toegewezen gekregen. Tevens wordt de Website van waaruit u ons bezoekt, de Websites die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek opgeslagen. Persoonlijke gegevens worden alleen dan opgeslagen, wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract. 


Gedragscode

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevensMercedes-Benz gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de Websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang.

Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agenturen en dealers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.


Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Natuurlijk geschiedt de deelname aan zulke acties geheel op vrijwillige basis.

Als u niet instemt, kunt u ons te allen tijde schriftelijk hierover informeren, zodat we het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen tegenhouden. Richt uw schrijven, onder vermelding van ‘blocking’ aan:


Mercedes-Benz Customer Assistance Center NV
Customer Service Nederland
Postbus 1456
6201 BL Maastricht.


Inzage en correctie

Ons bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1028393. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens.

Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot:


Mercedes-Benz Nederland BV
Afdeling CRM
Postbus 2088
3500 GB Utrecht


Beveiliging

Mercedes-Benz heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën. * Als de op de website afgebeelde auto niet meer beschikbaar is zal de dealer u desgewenst een andere auto offreren.


Algemene disclaimer Mercedes-Benz Nederland B.V.